Start Struktura Historia Koncerty Konkursy Biblioteka Fototeka Fonoteka Wydawnictwa Aktualności Sklep On-Line Kontakt


"Rocznik Chopinowski(pozycje poniżej opisane szczegółowo)
         -"Rocznik Chopinowski" 24/25
         -Spis treści wszystkich "Roczników"

"Chopin Studies" (pozycje poniżej opisane szczegółowo)
         -"Chopin Studies" 7
         -Spis treści wszystkich "Chopin Studies"

Faksymilia

Katalogi wystaw  (pozycje poniżej opisane szczegółowo)
         -Chopin i Liszt
         -Chopin daleko rozsławił swe imię
         -Chopin i bracia Kolbergowie

Kronika Konkursów

Fryderyk Chopin: Życie – Dzieło - Tradycja


Prace edytorskie są od wielu lat istotną dziedziną działalności TiFC.

Od roku 1956 wydawany jest "Rocznik Chopinowski", prezentujący najnowsze badania naukowe nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina, bibliografię polskich i zagranicznych wydawnictw chopinowskich, dyskografię i sprawozdania z najważniejszych wydarzeń chopinowskich (konkursów, wystaw, konferencji etc.). Anglojęzycznym odpowiednikiem "Rocznika" są "Chopin Studies" (od roku 1985).

Opublikowana w roku 2000 "Kronika Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. Fryderyka Chopina 1927 - 1995" dokumentuje inną ważną dziedzinę działalności TiFC, jaką jest organizacja Konkursów Chopinowskich.

Muzeum przygotowało 10 faksymilowych wydań autografów chopinowskich pochodzących ze zbiorów własnych - kompozycji i listów Fryderyka Chopina, opatrzonych komentarzem w języku polskim, angielskim i francuskim (1999-2001).

Opublikowano szereg katalogów rozumowanych wystaw, organizowanych na terenie Zamku Ostrogskich i na zewnątrz - także za granicą, jak również szereg publikacji okolicznościowych, jak plakaty, zaproszenia, medale etc.

W trakcie realizacji jest internetowa publikacja multimedialna Fryderyk Chopin: Życie - Dzieło - Tradycja, obszerne źródło wiedzy o Chopinie i jego twórczości, zawierające prace wybitnych chopinologów.

Copyright © TIFC 2006 | Hosting by ROTOS